9% BTW.-tarief


Het 9%-tarief voor het, schilderen, stukadoren en behangen geldt alleen als het om een woning gaat. Dat wil zeggen: als die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Hieronder vallen:

 • woningen die tijdelijk leeg staan.
 • aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen.
 • de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoner.
 • gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden.
 • studentenwoningen.
 • kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning.
 • een tweede woning die permanent bewoond mag worden.
 • woonboten en woonwagens.

Hierbij gelden de voorwaarden dat de woonboot of woonwagen:

 1. aangesloten moet zijn op voorzieningen, zoals gas, water en licht
 2. bestemd is voor permanente bewoning door particulieren
 3. uitsluitend bestemd is om duurzaam op 1 bepaalde plek te gebruiken als woning
 • garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen en tuinen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
 • garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 • panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt. Als het pand voor 50% of minder als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 9%-tarief toepassen.

Niet als woning gelden:

 • bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 • afzonderlijke garageboxen
 • vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 • hotels en pensions
 • asielzoekerscentra
 • ziekenhuizen
 • internaten

Ouder dan 2 jaar

Het 9%-tarief voor het schilderen, stukadoren en behangen van woningen geldt alleen als die woning ouder is dan 2 jaar. Twijfelt u of een woning ouder is dan 2 jaar? Dan kunt u:

 • de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) raadplegen via de internetsite van het Kadaster, of
 • uw opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten tekenen

De 2 jaarstermijn gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt. Als een woning in verschillende stadia gebouwd is, moet de woning voor minimaal 50% bestaan uit delen die ouder dan 2 jaar zijn.

Copyright © Schildersbedrijf Gebrs. van Vugt 2024 | Privacyverklaring | Cookieverklaring